เกี่ยวกับเรา

Blog นี้สร้างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยเรียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง นำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

           

                                    เรือจ้าง  สร้างศิษย์

เป็นเรือจ้าง  สร้างสิ่งรู้  สู่ศิษย์รัก             เหนื่อยหน่ายหนัก  สักเพียงไหน  ใจไม่ท้อ
ขอแค่เพียง  ศิษย์น้อย  คอยเติมต่อ        ความรู้ก่อ  ช่อใบ  ให้สวยงาม

จากเมล็ด  เม็ดน้อย  ค่อยๆโต                 ใบผลิโผ่  จากต้นกล้า  น่าเกรงขาม
จวบจนออก  ดอกใบ  ให้สวยงาม            สมเหมือนตาม  ความตั้งใจ  ครูให้เธอ

เป็นเรืองจ้าง  ลำเก่า  เฒ่าชรา                 ส่งศิษย์มา  ถึงฝัง  ดั่งเสนอ
ต่อจากนี้  ทางไกล  ที่ได้เจอ                   ขอให้เธอ  ฟันฝ่า  คว้าถึงชัย

                                     ครูวิชชุตา จงรักษ์

                                  ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s