ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธ   (อังกฤษ : Buddhism)

  • ถือกำเนิดที่ ประเทศอินเดีย
  • ศาสดา คือ พระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ
  • ผู้นับถือศาสนาพุทธ เรียกว่า พุทธศาสนิกชน
  • คัมภีร์ของศาสนาพุทธ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก
  • ศาสนสถานของศาสนาพุทธ คือ วัด
  • ศาสนพิธีต่างๆ เช่น พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีอุปสมบท  พิธีทำบุญตักบาตร การขึ้นบ้านใหม่  บุญหน้าศพ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s