ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์   (อังกฤษ : Christianity)

  • ถือกำเนิดที่ ประเทศอิสราเอล
  • ศาสดา คือ พระเยซู
  • ผู้นับถือศาสนาคริสต์  เรียกว่า คริสต์ศาสนิกชน
  • คัมภีร์ของศาสนาคริสต์  คือ คัมภีร์ไบเบิล
  • ศาสนสถานของศาสนาคริสต์  คือ โบสถ์   วิหาร
  • ศาสนพิธีต่างๆ  เรียกว่า พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ พิธีศีลล้างบาป หรือพิธีศีลจุ่ม               พิธีศีลกำลัง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลแก้บาป พิธีศีลเจิมคนไข้ พิธีศีลบวช พิธีศีลสมรส  คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s